„ПРЕСПА“, ИСЕЛЕНИЧКО ДРУШТВО

„ПРЕСПА“, ИСЕЛЕНИЧКО ДРУШТВО (Лакавина, Њујорк, САД, 1938) – друштво за заемна помош на македонските доселеници претежно од Преспа и од други краеви од Западниот дел на Македонија. Било едно од поголемите друштва на МПО, со разни активности. Сл. Н.-К.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *