„ПРИЛЕП“, ИСЕЛЕНИЧКО ДРУШТВО

„ПРИЛЕП“, ИСЕЛЕНИЧКО ДРУШТВО (Стилтон, Пенсилванија, САД, 1922) – друштво на македонски доселеници најмногу со потекло од Прилеп и Прилепско. Тоа пристапило кон МПО и развивало културни, верски и други активности. Сл. Н.-К.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *