„ПРИЛОЗИ“, списание на Одделението за математичко-технички науки на МАНУ

„ПРИЛОЗИ“, списание на Одделението за математичко-технички науки на МАНУ. Од основањето во 1969 до 1979 г. имало наслов „Прилози на МАНУ, Одделение за природно-математички науки“. Н. Ц.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *