ПРОТИЌ, Александар Јованов

ПРОТИЌ, Александар Јованов
(Власотинци, Србија, 24. Ⅵ 1878 – Битола, 19. Ⅱ 1915) – микробио-
Просек (реконструкција)
лог. Медицина завршил во Виена (1904), а специјализирал бактериологија во Вроцлав. Во 1913 г. бил поставен за физикус на Битолската околија за да го организира здравството. Основал Серодијагностички завод и Општинска болница. Работел како воен и цивилен лекар, додека не се заразил од пегавиот тифус. П. Б.

Александар Протогеров

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *