ПСОМОР

ПСОМОР (ЛУШТРИКА) (Периплоца граеца Л., фам. Асцлепиадацеае) – листопадна лијана (ползавец) со ареал во Јужна Европа и во Западна Азија. Листовите се спротивно поставени, издолжено елипсовидни, сјајнозелени, со цел раб. Цветовите се зеленикави до

виолетови, во
Ползавецот псомор
(Периплоца граеца)

соцветија, а пло
дот е долга чушка. Стасува во крајречни, влажни терени, а може да исползи по дрвјата и до 15 м. Ал. Анд.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *