ПУПАВКА, ЗЕЛЕНА

ПУПАВКА, ЗЕЛЕНА (Аманита пхаллоидес (Ваилл.: Фр.) Сецр.) – една од најотровните габи и предизвикувач на многу труења со смртни последици. Често се заменува со шампињон. М. К.

Михајло Пупин

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *