РАДОЊИЌ, Милорад Павлев

РАДОЊИЌ, Милорад Павлев
(Валево, 12. Ⅹ 1902 – Скопје, 14. Ⅱ 1982), математичар, ред. проф. (1965) на шумарскиот факултет во Скопје (предавач од 1949 г.). Дипломирал (1928) на Филозофскиот факултет во Белград, докторирал (1965) на шумарскиот факултет во Белград со темата „Функција растења и њене примене“ и објавил трудови од таа проблематика.
ЛИТ.: Развој и состојба на математичките науки во СР Македонија, МАНУ, Скопје, 1987. Н. Ц.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *