РАЗЛИЧНИК, АЛШАРСКИ

РАЗЛИЧНИК, АЛШАРСКИ
(Центауреа леуцомалла Борнм.) – локален ендемит во флората на РМ од фамилијата Астерацеае (Цомпоситае) (сложеноцветни растенија), опишан од локалитетот Алшар, од познатиот германски ботаничар Јосеф Борнмуллер (1926). Вл. М.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *