РАЗЛИЧНИК, ГРБАВЕЧКИ

РАЗЛИЧНИК, ГРБАВЕЧКИ
(Центауреа грбаваценсис (Рохл.) Стој. & Стеф.) – ендемит во флората на РМ од фамилијата Астерацеае (сложеноцветни растенија). Се развива на варовничка геолошка подлога во околината на Кавадарци –
с. Грбавец, Козјак, Плетвар, Сивец, Барбарас, Мариово, клисура на р. Треска (Порече) и др. Се наоѓа на светската црвена листа на загрозени растенија (ИУЦН 1997 Ред Лист оф Тхреатенед Плантс). Вл. М.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *