РАЗЛИЧНИК, КОЗЈАЧКИ

РАЗЛИЧНИК, КОЗЈАЧКИ (Центауреа козјакенсис Мицевски) – локален ендемит во флората на РМ од фамилијата Астерацае (Цомпоситае) (сложеноцветни растенија), од околината на Прилеп–Козјак, опишан од академик Кирил Мицевски. Вл. М.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *