РАЗЛИЧНИК, СКОПСКИ

РАЗЛИЧНИК, СКОПСКИ (Центауреа скопјенсис Мицевски) – македонски флористички ендемит, од фамилијата Астерацеае (Цомпоситае) (сложеноцветни растенија), познат за клисурата на реката Треска (меѓу Козјак и с. Нова Брезница). Вл. М.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *