РАМОНДА, СРПСКА

РАМОНДА, СРПСКА (Рамонда сербица Панциц) – терцијарен флористички реликт од тропската фамилија Геснериацеае, познат само за клисурата на Мавровска Река, Радика, Црн Дрим, кои припаѓаат на јадранскиот слив, и за планината Галичица. Се наоѓа на светската црвена листа на загрозени растенија (ИУЦН 1997 Ред Лист оф Тхреатенед Плантс). Вл. М.

Јован
Ранковиќ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *