РЕЖИИ: „Туку така под облака“

РЕЖИИ: „Туку така под облака“ (заедно со Дарко Митревски); „Маме му ебам кој прв почна“; „Диво месо“; „Балканот не е мртов“; „Дон Жуан“. Често режира и вон границите на Македонија: „Буре барут“
(Театар „Керемпух“, Загреб, Хрватска);
„Роберто Зуко“ (Ателје 212, Белград, Ср
бија); „Дон Кихот“ (Словенско народно гледалишче, Љубљана, Словенија). Р. Ст.

Анте Поповски

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *