РЕЗИДБА

РЕЗИДБА (КРОЕЊЕ) – редовна мерка во овошните насади, од садењето па до крајот на ползувањето. Општа тенденција е снижување на круните за работа од земја. Резидбата е силен регулатор на исхраната, водата, светлината, бујноста, приносот и квалитетот на плодовите. Таа е специфична кај одделните видови и сорти (сортна резидба). Б. Р.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *