РИБИЗЛА

РИБИЗЛА (Рибес Л., фам. Саџифра
гацеае) – род со околу 150 вида, главно листопадни грмушки од северната хемисфера, со лаповити и назабени листови, хермафродитни или еднополни цветови единечни или во

Рибизла
гроздови. Плодот е повеќесемена, сочна бобинка. Во РМ природно се застапени: Р. гроссулариа Л. (огрозд), Р. алпинум Л. (планинска рибизла), Р. мултифлорум Кит. и Р. петраеум Њулф.
Кај нас е дворна култура. Најквалитетна е црната рибизла, со над 200 мг % витамин С. Црвената рибизла е породна. Има и златна рибизла, која е најбујна и може да се употребува за високо калемење на другите рибизли и на огроздот. Б. Р.; Ал. Анд.

Ерол Ризаов

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *