РОБЕ(В), Ангеле Константинов

РОБЕ(В), Ангеле Константинов
(Охрид, 24. Ⅷ 1867 – Битола, 1948) – лекар. Медицина завршил во Лајпциг во 1890 г., а потоа работел во Битола заедно со својот татко д-р Константин Робе(в), наследувајќи ги особините на народен лекар што им помага на сиромасите. Бил многу ценет и почитуван од своите колеги, заради што бил избран за прв претседател на првото Лекарско здружение во Битола, формирано во 1930 г. П. Б.

Константин Робев

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *