СЗФЈ

СЗФЈ

чително и на македонски. Здружението на фолклористите на Македонија редовно имаше и свој претставник како член на Редакцијата. С. Мл.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *