Tag: Енциклопедија Македонка

,” НАЦИОНАЛНА ГАЛЕРИЈА”

НАЦИОНАЛНА ГАЛЕРИЈА – СКОПЈЕ – централна ликовна музејска институција во РМ. Основана е во 1948 г. од збирката на ликовната уметност на Народниот музеј во Скопје (Музеј на Македонија), а како самостојна музејска установа е отворена во 1951 г. Поседува значајна збирка од македонски автори од крајот на ⅩⅠⅩ век до денес, како и дела …

,”
НАЦИОНАЛНА ГАЛЕРИЈА”
Read More »

„ МАКЕДОНИŒ“

„МАКЕДОНИŒ“ (Русе и Софија, 21. Ⅹ 1888 – 1. Ⅹ 1893) – најзначајниот македонски неделен весник во ⅩⅠⅩ в. Излегувал секоја среда. Одговорен уредник бил Коста шахов, а бил печатен во печатницата на Ст. Ив. Роглев во Русе и во софиските печатници „ Либерален клуб“, печатницата на Х. Стоенчо Тачев и „Македонија“. Објавени се вкупно …


МАКЕДОНИŒ“
Read More »

„ МАКЕДОНКА“

МАКЕДОНКА“ – орган на АФЖ на Македонија, прво македонско списание за жени. Првиот број излегол во ноември 1944 г., печатењето почнало во с. Г. Врановци, продолжило во Прилеп и завршило во „Македонка“, орган наБитола. Прва АФЖ на Македонија (1944) уредничка Веселинка Малинска, наредните два броја ги подготвиле Славко Јаневски и Василие Поповиќ-Цицо. За 62 години, …


МАКЕДОНКА“
Read More »

„ МАКЕДОНО-ОДРИНСКИ ПРЕГЛЕД“

МАКЕДОНО-ОДРИНСКИ ПРЕГЛЕД“ (Софија, 25. Ⅴ 1905 – 24. Ⅶ 1907) – политички журнал, орган на ВМОРО. Првин излегувал на 10 и 25 во месецот, како „петнаесетдневен политички журнал“, а потоа како „седмичен политички журнал“. Уредник бил Никола Наумов, а бил печатен во софиската печатница „Дневник“. Првин имал наслов „Македонски преглед“, а потоа „Македоно-одрински преглед“ (од …


МАКЕДОНО-ОДРИНСКИ ПРЕГЛЕД“
Read More »

„ МАКЕДОНСКА МЛАДЕЖÓ

„ МАКЕДОНСКА МЛАДЕЖÓ (Софија, 1, 10. Х 1933 – 6. Ⅴ 1934) – месечен орган на македонската прогресивна младина во Бугарија. Се печати на бугарски јазик во 2000 примероци со јасни македонски национални позиции. Редактори и соработници: Хр. Андонов (внук од сестра на Г. Делчев), М. Сматракалев, В. Ивановски, К. Веселинов, К. Николов, А. Ча- …


МАКЕДОНСКА МЛАДЕЖÓ
Read More »

„ МАКЕДОНСКА ПОВЕСТ“

МАКЕДОНСКА ПОВЕСТ“ – прв македонски балет, во три чина. М: Гл. Смокварски, С: композиторот и Д. Парлиќ. Прво изведување: Скопје, 21. Ⅵ 1953. Др. О. трите дела на поробена Македонија… Македонскиот народ треба да е готов при секоја нова опстановка, при секоја нова промена во Грција, во Југославија или во Бугарија, да си го каже …


МАКЕДОНСКА ПОВЕСТ“
Read More »